Home » Trading » Analizy Forex » Analizy forex: EURUSD – 20 tydzień 2015

Dzisiaj przyjrzę się sytuacji i możliwym scenariuszom rozwoju sytuacji na najbardziej popularnej parze – EURUSD. Od roku cena miała bardzo silny trend spadkowy z niewielkimi korektami, zobaczmy jak wyglądał ten ruch :

forexandfreedom_EURUSDDaily

Na wykresie oznaczyłem prostokątami cztery większe korekty. Korekty oznaczone na zielono były prawie  takie same, oznaczone na niebiesko były mniejsze. Można dopatrzeć się tutaj ruchu pięcio falowego, chociaż, nie do końca zgodnego z zasadami, ponieważ żadna z korekt nie osiągnęła 38,2% zniesienia impulsu – obydwie zatrzymały się na poziomie 23,6%, co świadczy o bardzo dużej sile ruchu spadkowego.

forexandfreedom_EURUSDDaily2

Od połowy marca obserwujemy odreagowanie spadków, korekta prowadząca trend spadkowy (zielona) została przebita. Po ruchu wzrostowym wybijającym zasięg największej korekty, powstała głęboka korekta ABC(88.6% ruchu wzrostowego) i kolejne wybicie w górę tworzące nowy szczyt. Warto zaznaczyć, że teraz cena zatrzymała się na zniesieniu 23,6% całego ruchu spadkowego.

forexandfreedom_EURUSDDaily3

W tej chwili obserwuję dwa możliwe scenariusze dalszego rozwoju sytuacji :

Scenariusz 1 : wzrostowy 

forexandfreedom_EURUSDDaily_sc1

Ten scenariusz zakłada, że cena stworzyła fale 1, 2 i 3, teraz tworzy falę korekcyjną 4, a następnie powstanie fala 5 impulsu wzrostowego. Fala 4 nie może przebić szczytu fali 1, który znajduje się na poziomie 1.1050 i pokrywa się ze zniesieniem 38.2% fali 3. Dlaczego można podejrzewać, że cena tworzy już falę 4? Przyjrzyjmy się fali 3 z perspektywy ramy czasowej H4:

forexandfreedom_EURUSDH4_sc1

Widać tutaj bardzo czytelny pięcio falowy impuls wzrostowy. Nie zadziałała tutaj jedynie zasada przemienności korekt – obydwie fale korekcyjne 2 i 4 miały postać korekty prostej.

Jeżeli scenariusz wzrostowy się spełni, trzeba pamiętać o tym, że ruch potencjalnej piątej fali wzrostowej jest już ograniczony i może się zatrzymać w okolicach poziomu 1.1650. Scenariusz wzrostowy zostanie zanegowany, jeżeli cena na wykresie D1 zamknie się poniżej poziomu 1.1050.

Scenariusz 2: spadkowy

forexandfreedom_EURUSDDaily_sc2

Scenariusz spadkowy zakłada, że cena właśnie stworzyła korektę prostą ABC całego ruchu spadkowego i wróci do spadków. Korekta zatrzymała się na poziomie 23.6% ruchu spadkowego – powinna osiągnąć przynajmniej 38.2%, ale trzeba pamiętać, że poprzednie korekty w tym ruchu były bardzo płytkie, więc trzeba brać pod uwagę, że ostatnie ruchy wzrostowe były jedynie większym odreagowaniem silnych spadków. Pierwszym sygnałem, że ten scenariusz się spełni będzie przebicie poziomu 1.1050. W przypadku realizacji scenariusza spadkowego bardzo realne jest dojście ceny do psychologicznego poziomu 1.000.

 

  
        
          

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *
Email *
Website

*